Boczne ołtarze  - św. Judy Tadeusza Boczne ołtarze - św. Józefa Ołtarze boczne w kaplicach transeptu (kaplica Matki Bożej i kaplica św. Józefa) wykonano z drzewa dębowego w 1903r. i zostały umieszczone w tle ściany. Na skrzyniowej mensie, nad umieszczoną którą cokołową nadstawkę jest retabulum trzyprzęsłowe. W przyziemiu boazerie. W boazerii prawej ołtarza północnego (kaplica Matki Bożej) są drzwi do zakrystii. Retabulum wyciągnięte do góry płycinami ostrołukowych przęseł i podwyższone pinaklami. W zwieńczeniu szczyt z blankowaniem. W jego tle nadwieszona kapliczka trzech wimperg.

 W kapliczce posążek gołębicy Ducha Świętego w aureoli promieni. W polu środkowym obraz Matki Boskiej Sykstyńskiej wg Rafaela Santi oraz obraz św. Judy Tadeusza, Patrona Kościoła (strona północna - kaplica Matki Bożej) i obraz św. Józefa (strona południowa - kaplica św. Józefa). W tle przęseł bocznych płaskorzeźby aniołów bermowych. Na cokole nadstawki stoi cztery gipsowe posążki ewangelistów. Pilastry i służki zakończone pinaklami. W szczycie trzech przęseł sterczyny w kształcie lilii z pierzastą palmetą i liściastym zwojem. Na pinaklach pełzanki. Panneau w spodzie przęsła osiowego i tła obu przęseł, zdobi rytowana kratownica, w oczkach której motyw lilii. Na parze cokołów nadstawki napis: AVE MARYJA - GRATIA PLENA. Płyciny baozerii, pilastrów i cokołów zdobi maswerkowanie. Szafka tabernakulum w wysokości cokołu. W tronie sterczyny pinaklowe. W antependiach figury klęczących aniołów z filakterią: "GLORIA IN AESCELSIS DEO".