Prezbiterium po renowacji W związku z realizacją projektu pn. Renowacja zespołu pobrygidkowskiego śródmieściu miasta Lublina, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013 i wprowadzeniem w zabytkowym obiekcie nowych funkcji: edukacyjnych, kulturalnych i turystycznych (kaplica grunwaldzka, sanktuarium św. Brygidy, Lubelskie Sanktuarium Pamięci Narodowej, ekspozycja historyczna, numizmatyczna i archeologiczna w wieży kościoła z chórem i kryptach) zostały przeprowadzenie prace przy zabytkowym kościele.

Ten obiekt łączy w sobie dwa style: gotyk i renesans lubelski. Na przykładzie zabytkowego obiektu można wykazać cechy charakterystyczne dla poszczególnego stylu architektonicznego i jego przenikania do istniejących już budowli. Zwiedzając zabytkowy obiekt można poznać historię tego miejsca związanego z Grunwaldem, historię Lublina i piękno architektury gotyckiej i renesansowej ukryte w tych murach, którego bogate wnętrze było wielokrotnie przebudowywane i przykryte kolejnymi warstwami tynku i farby. Obecnie, obiekt sakralny - królewskie wotum pełni funkcje:

  • dydaktyczną, edukacyjną jako źródło wiedzy historycznej oraz bogactwa stylów architektonicznych charakterystycznych dla poszczególnych epok w historii Polski, oraz jako "lekcja historii" o dążeniu Polaków do niepodległości (Lubelskie Sanktuarium Pamięci Narodowej),
  • kulturalną i turystyczną - atrakcyjna oferta turystyczna, którą podziwiają zwiedzający nie tylko z naszego Regionu ale całej Polski i spoza jej granic. Przeprowadzone prace renowacyjne ukazują bogactwo ukryte w tym pomniku - wotum króla Władysława Jagiełły.

Zrewitalizowanym obiekt jest także miejscem do zaprezentowania szerokiej i bogatej oferty koncertowej w ramach cyklu: "Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim".

  1. Ekspozycja historyczna
  2. Ekspozycja numizmatyczna
  3. Ekspozycja archeologiczna
  4. Wieczory muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim