Kaplica zastępuje niejako brakującą w tym układzie architektonicznym kościoła nawę boczną wraz z dobudowaną w XVII wieku czworokątna wieżą- dzwonnicą. Nadano jej tytuł Kaplicy Grunwaldzkiej, ze względu na stiukowe popiersie Króla-Fundatora Kościoła Władysława Jagiełły. Pod tym Popiersiem znajduje się granitowa tablica z napisem:

 

ŚWIĄTYNIĘ TĘ WZNIÓSŁ
KRÓL WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO
NA PAMIĄTKĘ ZWYCIĘSTWA ODNIESIONEGO
POD GRUNWALDEM D. 15 LIPCA 1410 ROKU.
W PIĘĆSETNĄ ROCZNICĘ
WDZIĘCZNA POTOMNOŚĆ TABLICE TĘ POŁOŻYŁA

Kaplica GrunwaldzkaObok kamiennego okna nad Popiersiem Monarchy umieszczono chorągiew jagiellońską i litewską, przypominającą o połączonych siłach orężą polskiego i litewskiego, które odniosły zwycięstwie w bitwie grunwaldzkiej. W kaplicy tej znajduje się neogotycki ołtarz z obrazem Matki Bożej Sykstyńskiej i portretem św. Judy Tadeusza. Apostoł ten doznaje szczególnej czci w naszej świątyni i jest jej patronem, obok Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej i św. Brygidy. Cotygodniowa Msza św. wotywna ku czci św. Judy Tadeusza jest sprawowana w tej kaplicy przy wspomnianym ołtarzu (każdy czwartek, godz. 8.00 - kartki z intencjami można składać w kościele do puszki znajdującej się przy bocznym ołtarzu lub przez Internet). Należy pobierać plik arkusz z intencją do św. Judy Tadeusza, wypełnić i wysyłać. Można także zapalić światełko wdzięczności. Obrazy wraz z ołtarzem bocznym zostały w maju 2012r. przewiezione do pracowni konserwatorskiej w celu przeprowadzenia renowacji. Te prace renowacyjny nie były w zakresie projektu unijnego. Odnowienie tych zabytków było możliwe do przeprowadzenia dzięki przyznanym dotacjom przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie, Urząd Marszałkowski w Lublinie i anonimowemu ofiarodawcy. Prace przeprowadziła firma AC Konserwacja Zabytków A. Piotrowski. E. Kosakowski z Krakowa. Odnowione zabytki ruchome powróciły na swoje miejsce na uroczystości jubileuszowe 600-lecia rozpoczęcia budowy królewskiego wotum, przypadające w 2012r. W Kaplicy znajduje się także obraz króla Kazimierza Jagiellończyka, wcześniej wiszący na prawej ścianie prezbiterium. (Renowacja obrazu i popiersia monarchy została przeprowadzona w 2010 r.) Z Kaplicy Grunwaldzkiej drzwi i wąskie przejście prowadzą do zakrystii, natomiast schodki - na ambonę, usytuowaną po lewej stronie nawy głównej.

W Kaplicy, po renowacji, znajduje się także przeszklony wziernik, umożliwiający widok krypty wykonanej z białego kamienia w stylu gotyckim z ekspozycją 2 trumien Sióstr Wizytek. Remont więźby dachowej z wymianą pokrycia dachu kaplicy św. Judy Tadeusza wraz z zakrystią i "łącznikiem" został przeprowadzony przez firmę SMART-BUD Andrzej Król, dzięki dotacji przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2012r. Te prace remontowe były poza zakresem projektu Renowacji pobrygidowskiego zespołu klasztornego w Śródmieściu miasta Lublina.

unia