Zapytanie ofertowe dotyczy projektu pt. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REKTORATU KOŚCIOŁA REKTORALNEGO PW. WNIEBOWZIĘCIA NMP ZWYCIĘSKIEJ W LUBLINIE”, który będzie realizowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej - Program priorytetowy nr 3.4.1 „Budownictwo Energooszczędne Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie".

Zamawiający: Kościół Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej ul. Gabriela Narutowicza 6, 20-004 Lublin

Celem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy robót budowlanych, polegających na wykonaniu termomodernizacji części budynku rektoratu Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP, przy ul. Gabriela Narutowicza 6 w Lublinie. Szczegółowy zakres prac został opisany w ust. 3 niniejszego zapytania oraz w dokumentacji projektowej.

Oferty należy składać do dnia 10 sierpnia 2023 r. do godziny 16.00.