PODARUJ 1,5% PODATKU NA RENOWACJĘ ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA POBRYGIDKOWSKIEGO

KRS 0000582162
POWIZYTKOWSKI OŚRODEK KULTURY
UL. GABRIELA NARUTOWICZA 6 20- 004 LUBLIN 

Uprzejmie zwracamy się do Szanownych Państwa z prośbą o przekazanie

1,5% podatku

na rzecz Powizytkowskiego Ośrodka Kultury,

który wspomaga działalność duszpasterską i kulturalną

Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie.

Jeżeli chcecie Państwo wspierać naszą świątynię i jej zadania oraz dbać o jej piękno i rozwój bardzo prosimy o wpłatę 1,5% na rzecz Powizytkowski Ośrodek Kultury wpisując w zeznaniu rocznym KRS 0000582162

Powizytkowski Ośrodek Kultury, jest wewnętrzną jednostką organizacyjną Kościoła Rektoralnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie.

Powizytkowski Ośrodek Kultury wspiera promocję historycznego Kościoła, który zbudowany został w latach 1412 - 1426 w miejscu kaplicy św. Zofii, św. Babraby i NMP z 1396 r. przez króla Władysława Jagiełło, jako dziękczynne wotum za zwycięstwo w Bitwie pod Grunwaldem. Znajduje się w nim oprócz szeregu cennych historycznych śladów z naszej przeszłości m.in. gotyckie zabytki, freski z 1470 r. Lubelskie Sanktuarium Pamięci Narodowej, ekspozycja archeologiczna wraz z historyczną związaną z Grunwaldem i punkt widokowy w wieży kościoła.

Promocją zasobów historycznych Kościoła jak i wspieraniem działalności, oświatowo-wychowawczej, edukacyjnej czy kulturalnej zajmuje się Powizytkowski Ośrodek Kultury.

Realizuje powyższe cele poprzez:

- współprowadzenie Klubu Seniora Lublin - Śródmieście

- prowadzenie biblioteki katolickiej, - współorganizowanie koncertów o tematyce religijnej jak i patriotyczno-narodowej w ramach cyklu: "Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim".

- udostępnianie zasobów muzealnych świątyni (m.in. fragmenty gotyckiej polichromii, czy też ekspozycja archeologiczna starych murów)

- współwydawanie Biuletynu Rektoralnego (od 2010 roku)

- wspieranie renowacji zabytków ruchomych Kościoła Pobrygidkowskiego - ocalmy zabytkowe, nieliczne już eksponaty przypominające o pięknej i bogatej karcie historii wotum króla Władysława Jagiełły.

Zaplanowano na lata 2023 i 2024:

- udzielanie porad w Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny im. św. Brygidy Szwedzkiej, w którym dyżurują prawnik, psycholodzy, terapeuci i pedagodzy oferując bezpłatną pomoc potrzebującym.

- prace konserwatorskie przy zabytkowym wnętrzu kaplicy św. Judy Tadeusza, nawy bocznej i przedsionka kościoła oraz elewacji wieży wraz z krzyżem - realizacja w roku 2023

- w roku 2024 kontynuacja prac konserwatorsko - restauratorskich przy wnętrzu nawy głównej, chóru i prezbiterium kościoła oraz przy elewacjach kościoła

- prowadzenie punktu sprzedaży "Dewocjonalia i zioła u Świętej Brygidy" wraz ze sklepem internetowym.

W ten sposób będziemy kontynuować misję Kościoła jaką jest głoszenie Ewangelii współczesnemu człowiekowi poprzez sprzedaż książek religijnych, dewocjonaliów, upominków czy też Bożych darów jakimi są zioła i wyroby produkowane z nich.

Przekazując 1,5% podatku pomożesz w realizacji zaplanowanych działań.

W imieniu wspólnoty Kościoła Pobrygidkowskiego serdecznie dziękuję.

ks. Dariusz Bondyra