Magiczny Lublin Jagiellonów - Logo konkursu

 

Lublin, 3 stycznia 2018 r

.
ZAPROSZENIE
DO UDZIAŁU W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE
HISTORYCZNO-KRASOMÓWCZYM

„Magiczny Lublin Jagiellonów- złote czasy, złote kury, piękne krajobrazy”.


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji konkursu historyczno-krasomówczego

„Magiczny Lublin Jagiellonów -
złote czasy, złote kury, piękne krajobrazy”.

Organizatorami konkursu są:

 • IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie,
 • Kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie,
 • Oddział Miejski PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Lublinie.

Konkurs honorowym patronatem objęli:

Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk
Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk


Lublin Jagiellonów był jednym z siedmiu największych miast ówczesnej Polski. Liczył 10 tys. mieszkańców, mieszkali w nim Niemcy, Żydzi, Litwini, Szkoci, Włosi, Francuzi, Holendrzy i Ormianie. Śladem tamtych czasów są chociażby rusko-bizantyjskie polichromie kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim, które wykonano opłacając artystów z miejskich funduszy. Dobrobyt miastu gwarantowało położenie w centralnej Polsce, bliskie sąsiedztwo z granicami Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz prawo składu i przymusu drogowego.


Główne cele projektu to:

 • zapoznanie uczniów z historią miasta okresu jagiellońskiego, przybliżenie postaci kreujących ówczesną rzeczywistość, miejsc czy też historii muzealnych eksponatów,
 • popularyzacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa Lublina poprzez różne narracje,
 • wprowadzenie historii mówionej do kanonu regionalnej edukacji przy współpracy z instytucjami naszego miasta,
 • wychowanie młodego człowieka świadomego przeszłości swojego miasta, wolnego od stereotypów i kompleksów „peryferyjności” Lublina.

Postarajmy się przywrócić atmosferę miasta, w którym pobrzmiewał gwar wielokulturowego tygla kupców i jego mieszkańców, echa pieśni chasydów, a mnogość kościołów, zakonów i klasztorów dawała mu miano „Małej Jerozolimy”. Niech uczniowie wczują się w rolę opowiadacza historii Lublina tamtych czasów.


Zadaniem uczestników konkursu będzie zebranie materiałów źródłowych i zaprezentowanie ich w formie gawędy, możliwe jest również wykorzystanie form prezentacji multimedialnej lub elementów dramy. Przedstawiane fakty, wydarzenia, postacie i wątki muszą spełniać warunek autentyczności i być zgodne z faktografią historyczną. Ich prezentacja powinna zostać poprzedzona samodzielnym, rzetelnym, merytorycznym opracowaniem tematu.

 • Termin nadsyłania zgłoszeń: 29 stycznia 2018 r.
 • Dla uczestników konkursu zaplanowane są wycieczki edukacyjne oraz cykl warsztatów o tematyce związanej z Lublinem Jagiellonów luty/marzec 2018 r.
  (O szczegółach związanych z organizacją warsztatów i wycieczek uczestnicy konkursu zostaną poinformowani drogą mailową.)
 • Eliminacje konkursowe odbędą się 28 maja 2018 r. o godz. 10.00 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, ul. Szkolna 4,
 • Rozstrzygnięcie konkursu – 29 maja 2018 r. o godz. 12.00 –w Kościele Rektoralnym p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie, ul. G. Narutowicza 6.


Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej naszej szkoły www.4lo.lublin.pl.


W imieniu organizatorów
dr Grzegorz Gębka
Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej
ks. Dariusz Marek Bondyra Rektor Kościoła p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej w Lublinie

 

Materiały do pobrania: