Wieczory Muzyczne w Kościele Pobrygidkowskim07.04.2024 Koncert Wielkanocny

Niedziela, 7 kwietnia 2024 r. godz. 18.45

KONCERT WIELKANOCNY:
MIŁOSIERDZIE …

Wykonawcy:
Trio w składzie:
O. Tomasz Jarosz CSsR – baryton
O. Rafał Kobyliński SJ – tenor
Ks. Paweł Sobierajski – tenor
prof. Grzegorz Biegas – akompaniament
Jarosław Długoszek - lektor

W programie:
A. Vivaldi, J.S. Bach, G.F. Händel
Fragmenty Dzienniczka św. s. Faustyny

O. Tomasz Jarosz, redemptorysta; urodzony 15.09.1967 r. w Gliwicach. W 1994 r. otrzymał święcenia kapłańskie. W 2001 r. ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie w klasie prof. Wojciecha Jana Śmietany; w 2003 r. natomiast Wydział Muzyki Kościelnej tejże Akademii. W 2009 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Wokalno-Instrumentalnym Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Prowadzi zajęcia ze śpiewu i muzyki kościelnej w WSD redemptorystów w Tuchowie, Bardzie i na Lubaszowej.

Zajmuje się aktywną działalnością koncertową wykonując pieśni, arie operowe oraz dzieła muzyki oratoryjnej i kantatowej, w kraju i za granicą. Wykonywał partie barytonowe i basowe następujących dziełach muzyki oratoryjno-kantatowej: Mesjasz G.F. Haendla, Stworzenie świata J. Haydna, Christus, F. Liszta, Oratorium na Boże Narodzenia C. Saint-Saensa, Requiem W.A. Mozarta, IX Symfonii L. van Beethovena, mszach W.A Mozarta, F. Schuberta, G. A. Bendy, J. D. Zelenki, S. Moniuszki, kantatach J. S. Bacha ze szczególnym uwzględnieniem basowych kantat solowych: BWV 82 i 56 i in. Ma w swoim dorobku recitale z cyklami pieśni: Winterreise F. Schuberta, Dichterliebe R. Schumanna, Vier ernste Gesaenge J. Brahmsa, Biblické Písně A. Dvořáka, Liederkreis, R. Schumanna. Jest autorem prawykonań dzieł W. Kałamarza: Motet pasyjny, Modlitwa za ojczyznę, Tristis est anima mea, Modlitwa zawierzenia i in. W wykonaniach dzieł oratoryjno-kantatowych współpracował z takimi dyrygentami, jak: W. Michniewski, W. Czepiel, M. Toporowski, W. Delimat i in. Brał udział w nagraniach dla Polskiego Radia oraz nagraniach płytowych. Prowadził kursy wokalne oraz śpiewu gregoriańskiego. Brał udział w jury konkursów wokalnych oraz muzyki chóralnej.

O. Rafał Kobyliński, jezuita; tenor, doktor wokalistyki, homileta. Absolwent Akademii Ignacjanum w Krakowie, Collegium Bobolanum – Akademia Katolicka w Warszawie, Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W roku 2017 obronił doktorat z wokalistyki na Akademii Muzycznej w Katowicach. Jest członkiem zespołu księży wokalistów, absolwentów polskich Akademii Muzycznych: „Servi Domini Cantores”. Jako śpiewak uczestniczył w przeszło trzystu koncertach oraz przedstawieniach w kraju i za granicą, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Francji, Austrii, Izraelu, Włoszech na Litwie i na Watykanie. Dokonał kilku nagrań dla telewizji oraz kilku nagrań CD. W swojej pracy duszpasterskiej łączy posługę słowa z muzyką. Ze szczególną troską oddaje się pracy na rzecz krzewienia kultury muzycznej w liturgii. Zabiega o to poprzez organizowanie koncertów oraz warsztatów i kursów wokalno- liturgicznych. W lata 2010 - 2014 pracował na stanowisku dyrektora galerii sztuki „Galeria u Jezuitów” w Poznaniu. Aktualnie prowadzi zajęcia ze śpiewu oraz emisji głosu na Akademii Katolickiej w Warszawie - Collegium Bobolanum oraz na wydziale edukacji muzycznej Collegium Joannemu.

Ks. Paweł Sobierajski, absolwent: Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach (1990; magisterium z liturgiki: Muzyka i śpiew w liturgii po Soborze Watykańskim II); Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie (1996; licencjat z teologii pastoralnej na podstawie pracy mgr z WSD; 2000; doktorat z n. teologicznych; 2000 praca doktorska z katechetyki: Problem języka katechetycznego. Katechetyczne studium interdyscyplinarne), Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (2002; dr sztuk muzycznych; 2013; dr hab. sztuk muzycznych; praca habilitacyjna pt. Sakralna liryka wokalna Jerzego Rosińskiego; 2018; stanowisko prof. nadzwyczajnego), Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (2004; psycholog muzyki; praca dyplomowa: Język komunikacji interpersonalnej w procesie muzycznego kształcenia wokalistów).
Jako laureat międzynarodowych konkursów wokalnych (Karlowe Wary, CZ; Trnawa, SK) i muzyk koncertujący m. in. na Litwie, Słowacji, Białorusi, w Czechach, Austrii, Francji, Belgii, Anglii, we Włoszech oraz w kraju współpracuję z wybitnymi pianistami, organistami, chórami, orkiestrami filharmonicznymi i operowymi w Bytomiu, Katowicach, Kielcach, Lublinie, Poznaniu, Rzeszowie, Zabrzu. Mam na swym koncie nagrania dla Polskiego Radia oraz Telewizji Polskiej. Jestem także wykonawcą oraz współwykonawcą ponad 500 recitali i koncertów wokalno-instrumentalnych, a także pięciu płyt CD z sakralną i świecką muzyką wokalną (Firmy fonograficzne MUSICON, DUX, FANFARA).
Aktualnie jest duszpasterzem środowisk twórczych Diecezji Sosnowieckiej, wykładowcą Akademii Muzycznej w Katowicach, Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Sosnowieckiej i Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie oraz Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego w Gdańsku, z którym współpracuję na polu szkoleń pedagogicznych i psychologicznych wśród młodzieży, rodziców, seniorów, nauczycieli. Prowadzę także liczne warsztaty dla duchowieństwa, nauczycieli akademickich, pracowników służby zdrowia i administracji samorządowej.

Grzegorz Biegas –absowlent PSM im. Lipińskiego w Lublinie w klasie prof. Mieczysława Dawidowicza oraz Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach - dyplom w klasie fortepianu prof. Eugeniusza Knapika oraz kameralistyki prof. Marii Szwajger – Kułakowskiej. W 2002 r. ukończył studia podyplomowe w klasie fortepianu prof. Józefa Stompla. Obecnie w macierzystej Uczelni jest profesorem Katedry Kameralistyki. Jego działalność artystyczna skupia się głównie na muzyce kameralnej, ze szczególnym uwzględnieniem literatury wokalnej. W charakterze korepetytora i pedagoga uczestniczył w wielu krajowych i zagranicznych kursach wokalnych i kameralnych. m.in. w Bückeburgu, Wiedniu, Dusznikach-Zdroju, Nowym Sączu, Wrocławiu, Pekinie, Louisville, Gdańsku, Sosnowcu, Sigriswille, Katowicach, Szanghaju, Shenyang, Kazimierzu Dolnym.

Jako akompaniator towarzyszył solistom w wielu konkursach wokalnych w kraju i zagranicą, m.in. w Bilbao, Karlovych Varach, Wiedniu, Oslo, Parnu, Sion, Trnavie, Vráblach, Wiedniu, Dusseldorfie, Bydgoszczy, Dusznikach-Zdroju, Katowicach, Łodzi, Nowym Sączu, Krakowie, Dublinie, Włoszakowicach, Warszawie, Gliwicach, Ostravie, Wrocławiu, gdzie wielokrotnie nagradzany był za najlepszy akompaniament, otrzymując między innymi nagrodę specjalną im. J. Lefelda. W charakterze kameralisty występował na wielu krajowych i zagranicznych koncertach oraz festiwalach muzycznych (Europa, USA, Argentyna, Chiny) współpracując z wieloma znakomitymi instrumentalistami i śpiewakami.

Dokonał wielu nagrań dla PR i TVP, oraz CD ze szczególnym uwzględnieniem muzyki polskiej.

W latach 2005-2012 był prodziekanem Wydziału Wokalno – Instrumentalnego, a w latach 2012 – 2016 prorektorem Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach.

Jarosław Długoszek – lektor w Kościele Rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP Zwycięskiej w Lublinie

WSTEP WOLNY.
ZAPRASZAMY!