Cykl obrazów w stallach prezbiterium W skład cyklu wchodzi 17 obrazów, ukazujących fragmenty życia św. Brygidy i jej wizji. Na niektórych z nich pojawiają się także osoby z jej najbliższej rodziny. Do wystroju kościoła zostały one włączone za czasów, kiedy ksienią była Dorota Firlejówna (1632-1660). To ona wprowadziła stalle (drewniane lub kamienne ławki, przeważnie bardzo bogato zdobione) do prezbiterium. Ich pierwotny, siedemnastowieczny układ był następujący: stalle obiegały prezbiterium z dwóch stron ołtarza głównego tak, że dochodziły i stykały się z nim po obu stronach. Po prawej stronie było osiem obrazów, po lewej dziewięć.

 Obecny układ został im nadany na początku XX wieku, podczas zmian renowacyjnych. Obrazy zostały wyjęte z dawnych stall i umieszczone w nowych. Wtedy też ich rozmiary dostosowano do nowych wymiarów, co w praktyce oznaczało ich zmniejszenie. Obrazy, które nie zmieściły się w pomniejszonych stallach zostały rozmieszczone po bokach, przodach i tyłach ławek w nawach kościoła.

loading...